Behandling av inngrodd/nedgrodd/fortykket negl

Inkl. Fotbad. Klipping og sliping av negler. Krem/negl olje tilpasses etter pasientens behov. Spangebehandling ved behov, se egen pris.

Varighet: 1,0 timer
Pris: 720

» Browse schedule.